Psilomelan

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 1:2 – skupina pyroluzitu

Seznam fotografií:

Foto 1: psilomelan - Chvaletice

Foto 2: psolomelan - Chvaletice

Foto 3: psilomelan - Borovina u Třebíče

 

Složení oxid manganu s obsahy W, V, Co, As nebo U
Symetrie kryptokrystalický
Forma výskytu Tvoří jemně zrnité, hroznovité, ledvinité, krápníkovité nebo oolitocké agregáty.
Barva ocelově šedá, černá
Lesk matný až polokovový
Štěpnost chybí
Tvrdost 5–6
Hustota 3,2–4,8
Indexy lomu nerovný až miskovitý lom, vlastnosti jsou proměnlivé spolu se složením
Jiné vlastnosti  
Typy výskytu Je běžným druhotným minerálem vznikajícím v povrchových podmínkách při zvětrávání manganových rud, vyskytuje se na reziduálních ložiskách nebo vzniká v sedimentech, na dně jezer nebo v bažinném prostředí.
Výskyty ve světě Rožňava, Rudňany – Slovensko (gossan hydrotermálních žil), Schneeberg, Elgersburg – Německo (zvětrávání hydrotermálních žil), Čiaturi – Gruzie (sedimenty), Nikopol – Ukrajina (sedimenty).
Výskyty v ČR Jáchymov, Kovářská (oxidační zóna ložisek), Lažánky v Veverské Bítýšky (reziduální ložisko), Borovina u Třebíče.
Další informace  

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz