Goethit

oxidy a hydroxidy – hydroxidy – skupina diasporu

Seznam fotografií:

Foto 1: goethit - Příbram

Foto 2: goethit - Příbram

Foto 3: goethit - Příbram

Foto 4: goethit - Příbram

Foto 101: goethit - Herdorf, Porýní

Foto 102: goethit - Alban le Fraysse, Tarn

Foto 103: goethit - Eisenfeld, Německo

Foto 104: goethit - Restornd Iron Mine, Cornwall, Anglie
Složení FeO(OH) – α
Symetrie rombická (Pbnm)
Forma výskytu Krystaly bývají jehlicovitého nebo vzácně tabulkovitého habitu s podélným rýhováním, mnohem častější jsou jehlicovité, stébelnaté, celistvé, ledvinité, hroznovité nebo krápníčkovité agregáty.
Barva černohnědá, žlutohnědá
Lesk polokovový, hedvábný, zemitý
Štěpnost dokonalá podle {010}, zřetelná podle {100}
Tvrdost 5–5,5
Hustota 3,3–4,3
Indexy lomu N(α) = 2,26–2,275; N(β) = 2,393–2,409; N(γ) = 2,398–2,515
Jiné vlastnosti průsvitný, žlutohnědý vryp
Typy výskytu Vzniká v povrchových podmínkách zvětráváním minerálů železa, objevuje se v nízkoteplotních hydrotermálních procesech. Je běžný v oxidační zóně většiny ložisek, tvoří podstatnou složku limonitu, který představuje častý pigment v řadě typů hornin.
Výskyty ve světě Siegen, Horhausen – Německo (oxidační zóna), Botallack, Redruth – Anglie, Pikes Peak – Colorado (pegmatit).
Výskyty v ČR Příbram, Vrančice, Cetyně (oxidační zóny ložisek)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Goethite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_5_oxidy/kap_7_5_oxidy.htm#7.5.6.5.

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz