Hematit

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 2:3 a 3:5 – skupina korundu

Seznam fotografií:

Foto 1: hematit - Příbram

Foto 2: hematit - Blatno

Foto 3: hematit - Blatno

Foto 4: hematit - Hošice

Foto 5: hematit - Krušná hora u Hudlic

Foto 6: hematit - Ejpovice

Foto 7: hematit - Vrát u Železného Brodu

Foto 8: hematit - Přísečnice

Foto 101: hematit - Elba

Foto 102: hematit - Rio Marina, Elba

Foto 103: hematit - Rio Marina, Elba

Foto 104: hematit - Rio Marina, Elba

Foto 105: hematit - Rio Marina, Elba

Foto 106: hematit - Rio Marina, Elba

Foto 107: hematit - Rio Marina, Elba

Foto 108: hematit - Rudňany, Slovensko

Foto 109: hematit - Rudňany, Slovensko

Foto 110: hematit - Rudňany, Slovensko

Foto 111: hematit - Markušovce, Slovensko

Foto 112: hematit - Dobšiná, Slovensko

Foto 113: hematit - Urnerlock, Švýcarsko

Foto 114: hematit - Ulverstone, Anglie

Foto 115: hematit - Gellivara, Švédsko

Foto 116. hematit - Losova, Rumunsko

Foto 117: hematit - Kolčevskoje, Rusko

Foto 118: hematit - Dognacska, Rumunsko

 

Složení Fe2O3
Symetrie trigonální (R3c)
Forma výskytu Na krystalech jsou běžné spojky romboedru a hexagonální dipyramidy (typ elbský) v kombinaci s plochami bazálního pinakoidu (typ alpský) nebo se kombinují různé typy romboedrů (typ altenberský). Krystaly bývají často hojnoploché. Agregáty jsou běžně šupinkaté, lebníkovité, oolitické, zemité nebo zrnité.
Barva červená, červenohnědá, rezavá, hnědá, černá
Lesk na krystalech až kovový, agregáty většinou matné
Štěpnost neštěpný, pouze dělitelný podle báze nebo ploch klence
Tvrdost 6–6,5 (krystaly), zemité agregáty pouze 1
Hustota 5,26
Indexy lomu N(o) = 3,22; N(e) = 2,94
Jiné vlastnosti opakní, lasturnatý lom, červený vryp, po zahřátí magnetický
Typy výskytu Ve vysokoteplotních podmínkách ve formě odmíšenin v některých plutonických i vulkanických horninách, méně často v pegmatitech. Častý je v magnetitových skarnech. Běžně se vyskytuje na řadě typů hydrotermálních žil při různých teplotách: Sn-W mineralizace, fluorit-barytová mineralizace, křemenné žíly s uraninitem nebo siderit-sulfidická mineralizace. Je obvyklou součástí žil alpského typu. Ložiskový význam mají polohy hematitu v metamorfovaných horninách typu Lahn-Dill. Železné hematitové rudy jsou i sedimentárního původu a vznikaly zejména během ordoviku. V podmínkách tropického zvětrávání vzniká hematit na reziduálních ložiskách, často spolu s minerály hliníku. Hematit je běžným červeně barvicím pigmentem minerálů a hornin.
Výskyty ve světě Kiruna - Švédsko (s magnetitem v magmatických horninách), Rio Marino – Elba (skarn), Altenberg – Německo (greisen), Rudňany, Slovinky – Slovensko (rudní žíly), Krivoj Rog – Ukrajina, Mesabi Range – Minnesota, Itakpe – Nigérie (vše ložiska Lahn-Dill), Oriente – Kuba (reziduální ložisko), Minas Gerais – Brazílie (jaspilitové rudy).
Výskyty v ČR Cínovec (greiseny), Horní Blatná, Horní Halže (hydrotermální žíly), Mníšek, Chrustenice (ordovické sedimentární rudy), Vrát u Železného Brodu (v metamorfovaných horninách), Příbram, Vrančice, Jáchymov (hydrotermální žíly s uraninitem).
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Hematite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_5_oxidy/kap_7_5_oxidy.htm#7.5.2.2.

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz