Chryzoberyl

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 3:4 – skupina chrysoberylu

Seznam fotografií:

Foto 1: chryzoberyl - Maršíkov

Foto 2: chryzoberyl - Maršíkov

Foto 3: chryzoberyl - Maršíkov

Foto 101: chryzoberyl - Haddam, Connecticut

 

Složení BeAl2O4
Symetrie rombická (Pmnb)
Forma výskytu Tvoří sloupcovité nebo tlustě tabulkovité krystaly, časté je dvojčatění podle (103), vytváří kontaktní i penetrační trojčata s typickým rýhováním.
Barva žlutá, žlutozelená, smaragdově zelená, modrozelená
Lesk skelný
Štěpnost zřetelná podle {110}, nedokonalá podle {010}
Tvrdost 8,5
Hustota 3,5–3,8
Indexy lomu N(alfa) = 1,746; N(beta) = 1,748; N(gama) = 1,756
Jiné vlastnosti průsvitný až průhledný, bílý vryp, Cr-odrůda alexandrit
Typy výskytu Vyskytuje se v granitových pegmatitech, biotitových svorech nebo dolomitických mramorech.
Výskyty ve světě pegmatity: Miakanjovato, Alaotra – Madagaskar, Haddam Neck, Greenfield – USA; řeka Tokova – Ural, Rusko (svor); eluvia: Orenburg – Ural, Ratnapura – Srí Lanka
Výskyty v ČR Maršíkov (pegmatit)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Chrysoberyl.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_5_oxidy/kap_7_5_oxidy.htm#7.5.3.4.

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz