Ilmenit

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 2:3 a 3:5 – skupina korundu

Seznam fotografií:

Foto 1: ilmenit - Mastná bába u Kozohlod

Foto 2: ilmenit - Mastná bába u Kozohlod

Foto 3: ilmenit - Mastná bába u Kozohlod

Foto 4: ilmenit - Špičák u Deštného v Orlických horách

Foto 101: ilmenit - Miask, Ural

Foto 102: ilmenit - Gastein, Rakousko

Foto 103: ilmenit - Furka, Švýcarsko

 

Složení FeTiO3
Symetrie trigonální (R3)
Forma výskytu Tvoří tence nebo tlustě tabulkovité krystaly, vzácně převládají plochy romboedru. Krystaly mohou být zdvojčatělé podle (10-12). Agregáty jsou zrnité až celistvé, vyskytuje se v zrnech a valounech.
Barva černá
Lesk polokovový až kovový, vzácněji mdlý
Štěpnost chybí, dělitelnost podle {1012}
Tvrdost 5–5,5
Hustota 4,72
Indexy lomu N = 2,4
Jiné vlastnosti vryp hnědý nebo černý, slabě magnetický
Typy výskytu Je častou akcesorií intermediálních a bazických magmatických hornin, objevuje se v magmatických segregacích. Větší krystaly bývají v některých pegmatitech odvozených od granitů, gaber nebo nefelinických syenitů. Je běžnou akcesorií metamorfovaných hornin, zejména rul, amfibolitů a granulitů. Vyskytuje se jako součást některých žil alpské parageneze. Zvětráváním primárních hornin přechází do aluvií, typické jsou černé plážové písky.
Výskyty ve světě Lake Sanford – st. New York (gabro), Ekersund, Espedalen – Norsko (bazické magmatity), Oirotia – Sibiř (gabro), Bushveld – JAR (bazický zvrstvený komplex), Roseland – Virgínie, Ovifak – Grónsko (oba bazalty), Froland – Norsko (pegmatit), Miass – Ilmenské pohoří, Ural (pegmatit), Val Malenco, Val Dever – Itálie (alpská parageneze), Badgastein – Rakousko (mastková břidlice), Travancor – Indie (eluvia), Kamituga – Zair (eluvium).
Výskyty v ČR Špičák u Deštného v Orlických horách (gabro), Orlovice (kdyňský bazický masiv), Nehodovka v Železných horách (serpentinit), Písek, Pozďátky u Třebíče, Dolní Bory, Mysliboř u Telče (vše pegmatity), Markovice u Čáslavi (alpská parageneze), Malonice, Třebívlice, Měrunice, Jizerská louka (eluvia).
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Ilmenite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_5_oxidy/kap_7_5_oxidy.htm#7.5.2.3.

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz