Atlas minerálů - ilmenit

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 2:3 a 3:5 – skupina korundu

<
>

foto minerálu

Foto 103: Černé, kovově lesklé, nedokonale omezené tabulkovité krystaly ilmenitu, velikost 0,5 cm. Lokalita Furka, Švýcarsko, sbírky ÚGV č. 8020.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz