Atlas minerálů - ilmenit

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 2:3 a 3:5 – skupina korundu

<
>

foto minerálu

Foto 3: Šedohnědé vtroušené zrno ilmenitu v amfibolitu proťaté kalcitovou žilkou, velikost zrna 3 cm. Lokalita lom Mastná bába u Kozohlod, sbírky ÚGV č. 10175.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz