Perovskit

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 2:3 a 3:5 – skupina perovskitu

Seznam fotografií:

Foto 101: perovskit - Tažerauský masiv, Bajkal

Foto 102: perovskit - Tažeranský masiv, Bajkal

Foto 103: perovskit - Achmatowsk, Ural

 

Složení CaTiO3
Symetrie rombická (Pnma)
Forma výskytu Pseudokubické krystaly připomínají spojku oktaedru, krychle a rombického dodekaedru, běžné je dvojčatění podle (121) a rýhování na krystalových plochách. Agregáty jsou zrnité, vzácně celistvé.
Barva tmavě hnědá, černá
Lesk diamantový až kovový
Štěpnost dobrá podle {100} a {001}
Tvrdost 5,5–6
Hustota 4,0–4,3
Indexy lomu N (α) = 2,3; N(β) = 2,34; N(γ) = 2,38
Jiné vlastnosti vzhledem k široké izomorfii (Ce, Nb, Ta, Zr) jsou vlastnosti proměnlivé
Typy výskytu Je akcesorickým minerálem alkalických magmatitů, zelených břidlic a kontaktně metamorfovaných vápenců.
Výskyty ve světě Kaiserstuhl, Laacher See – Německo (alkalická bazika), Oka, Montreal – Kanada (karbonatit), Zlatoust, Achmatovsk – Ural (chloritové břidlice), Monte Soma – Itálie, Crestmore – Kalifornie (mramory).
Výskyty v ČR Loučná v Krušných horách (pyroxenity, hornblendity), povodí Ploučnice (polzenity)
Další informace http://www.webmineral.com/data/Perovskite.shtml

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz