Zinkit

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 2:1 a 1:1 – skupina zinkitu

Seznam fotografií:

Foto 101: zinkit - Franklin, New Jersey

Foto 102: zinkit - Franklin, New Jersey

Foto 103: zinkit - Sterling Hill, New Jersey

 

Složení ZnO
Symetrie hexagonální (P63mc)
Forma výskytu Vzácně tvoří hemimorfní krystaly pyramidálního typu. Agregáty bývají zrnité až celistvé.
Barva žlutá, oranžově žlutá, tmavě červená
Lesk diamantový
Štěpnost dokonalá podle {0001}
Tvrdost 4,5–5
Hustota 5,68
Indexy lomu N(o) = 2,013; N(e) = 2,029
Jiné vlastnosti lasturnatý lom, žlutooranžový vryp
Typy výskytu Objevuje se na některých metamorfovaných ložiskách Zn rud.
Výskyty ve světě Franklin a Sterling Hill – New Jersey, Olkusz – Polsko, Saravezzy – Itálie
Výskyty v ČR  
Další informace http://www.webmineral.com/data/Zincite.shtml

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz