Claudetit

oxidy a hydroxidy – oxidy kov/kyslík = 2:3 a 3:5 – skupina claudetitu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení As2O3
Symetrie monoklinická (P21/n)
Forma výskytu Tabulkovité krystaly podle (010) se podobají sádrovci, tvoří penetrační prorostlice. Agregáty jsou lupenité, vyskytuje se v povlacích a kůrách.
Barva bezbarvý, bílá
Lesk perleťový až skelný
Štěpnost dokonalá {010}
Tvrdost 2,5
Hustota 3,85–4,15
Indexy lomu N(alfa) = 1,87; N(beta) = 1,92; N(gama) = 2,01
Jiné vlastnosti průsvitný až průhledný, bílý vryp
Typy výskytu Vzniká přeměnou minerálů arsenu (nejčastěji realgaru nebo arzenopyritu).
Výskyty ve světě Smolník – Slovensko, Decazeville – Francie, Algarve – Potugalsko
Výskyty v ČR Jáchymov
Další informace http://www.webmineral.com/data/Claudetite.shtml

Zpět: klasifikace oxidů a hydroxidů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz