Atlas minerálů

Klasifikace v oddělení fylosilikátů

Klasifikace fylosilikátů: skupina - minerál

skupina apofylitu apofylit
skupina serpentinu antigorit
  chrysotil
  lizardit
  amezit
  cronstedtit
skupina kaolinitu kaolinit
  dickit
  nakrit
skupina halloysitu halloysit
  alofán
skupina pyrofylitu pyrofylit
  mastek
skupina smektitu montmorillonit
  nontronit
  saponit
  vermikulit
skupina dioktaedrických pravých slíd muskovit
  paragonit
  glaukonit
skupina trioktaedrických pravých slíd flogopit
  annit
  biotit
  lepidolit
  cinvaldit
skupina křehkých slíd margarit
  clintonit
skupina hydroslíd illit
  hydrobiotit
skupina chloritu klinochlor
  pennin
  ripidolit
  thuringit
  chamosit
skupina palygorskitu palygorskit
  sepiolit

Zpět: klasifikace silikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz