Thuringit

silikáty – fylosilikáty – skupina chloritu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení (Fe,Mg,Al)6 (AlSi3O10) (OH)8
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Většinou tvoří šupinaté jemně zrnité nebo celistvé agregáty.
Barva zelená, černozelená, tmavě hnědá
Lesk matný nebo skelný
Štěpnost dokonalá podle {001}
Tvrdost 3
Hustota 3,2
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti  
Typy výskytu Bývá součástí metamorfovaných sedimentárně exhalačních ložisek vzniklých na mořském dně.
Výskyty ve světě Schmiedefeld – Německo, Creede – Colorado, Lake Superior – Michigan
Výskyty v ČR Chabičov, Horní Benešov
Další informace  

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz