Vermikulit

silikáty – fylosilikáty – skupina smektitu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení (Mg,Ca)0,33(Mg,Fe,Al)3 (Si,Al)4O10 (OH)2 . 4H2O
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Krystaly bývají šupinkaté, nedokonale vyvinuté, agregáty lupenité nebo zrnité.
Barva hnědá, žlutohnědá, bronzová, zelenavá
Lesk matný, skelný
Štěpnost dokonalá podle {001}
Tvrdost 1,5–2
Hustota 2,3–2,7
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti při zahřívání výrazně zvětšuje objem, makroskopicky je podobný biotitu
Typy výskytu Je produktem druhotné přeměny biotitu v serpentinitech, bývá přítomen v některých jílových sedimentech.
Výskyty ve světě Zőblitz – Německo, Oah – Havajské ostrovy, West Chester – Pennsylvánie
Výskyty v ČR Stupná u Křemže, Letovice, Věchnov, Mohelno, Hrubšice
Další informace http://www.webmineral.com/data/Vermiculite.shtml#.UIedjmLE6Ck

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz