Mastek

silikáty – fylosilikáty – skupina pyrofylitu

Seznam fotografií:

Foto 1: mastek - Zadní Hutisko u Vernířovic

Foto 2: mastek - Zadní Hutisko u Vernířovic

Foto 3: mastek - Vernířovice

Foto 4: mastek - Víchová

Foto 101: mastek - Mútnik u Hačavy, Slovensko

Foto 102: mastek - Mantern, Rakousko

Foto 103: mastek - Mantern, Rakousko

Foto 104: mastek - Zermatt, Švýcarsko

Foto 105: mastek - Ural

 

Složení Mg3 (Si4O10) (OH)2
Symetrie monoklinický (C2/c)
Forma výskytu Vzácně tvoří tence tabulkovité krystaly. Většinou má formu šupinkatých, celistvých nebo zrnitých agregátů.
Barva světle zelená, zelená, bílá, šedá
Lesk perleťový, mastný
Štěpnost dokonalá podle {001}
Tvrdost 1
Hustota 2,7–2,8
Indexy lomu N(α) = 1,538–1,550; N(β) = 1,575–1,594; N(γ) = 1,575–1,600
Jiné vlastnosti lupínky jsou ohebné, v UV záření slabá fluorescence
Typy výskytu Je běžným produktem hydrotermální alterace ultrabazických hornin, zejména serpentinitů. Je hlavní složkou mastkových břidlic a krupníků. Vzniká při regionální metamorfóze dolomitů, méně častý je na hydrotermálních žilách.
Výskyty ve světě dolomity: Hnúšťa, Jelšavská Dúbrava, Mútník – Slovensko, Mautern – Rakousko; břidlice: Pohronská Polhora – Slovensko, Passo di Vizze – Itálie, Šabri – Ural, Grossgreiner – Zillertal, Rakousko.
Výskyty v ČR Smrčina a Zadní Hutisko u Vernířovic (krupníky), Biskoupky, Křemže (serpentinity), Drahonín (desilikovaný pegmatit)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Talc.shtml#.UIZUSGLE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_13_fylosil/kap_7_13_fylosil.htm#7.13.3.1.

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz