Atlas minerálů - mastek

silikáty – fylosilikáty – skupina pyrofylitu

<
>

foto minerálu

Foto 4: Lupenitý dokonale štěpný agregát světle zeleného mastku. Lokalita Víchová, sbírky ÚGV č. 6774.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz