Atlas minerálů - mastek

silikáty – fylosilikáty – skupina pyrofylitu

<
>

foto minerálu

Foto 3: Světle zelený lupenitý agregát mastku s mastným leskem, šířka vzorku 4 cm. Lokalita Vernířovice, sbírky ÚGV č. 11070.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz