Atlas minerálů - mastek

silikáty – fylosilikáty – skupina pyrofylitu

<
>

foto minerálu

Foto 2: Světle zelený agregát mastku s dokonalou štěpností ve světlém dolomitu. Lokalita Zadní Hutisko u Vernířovic.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz