Atlas minerálů - mastek

silikáty – fylosilikáty – skupina pyrofylitu

<
>

foto minerálu

Foto 101: Bílý lupenitý mastek a světle okrový zrnitý agregát magnezitu, šířka záběru 9 cm. Lokalita Mútnik u Hačavy, Slovensko, sbírky ÚGV č. 1039.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz