Atlas minerálů - mastek

silikáty – fylosilikáty – skupina pyrofylitu

<
>

foto minerálu

Foto 102: Ohnutý tabulkovitý agregát světle šedého mastku. Lokalita Mantern, Rakousko, sbírky ÚGV č. 6776.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz