Atlas minerálů - mastek

silikáty – fylosilikáty – skupina pyrofylitu

<
>

foto minerálu

Foto 105: Světle zelený dokonale štěpný agregát mastku, šířka vzorku 6 cm. Lokalita Ural, sbírky ÚGV č. 10511.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz