Atlas minerálů - mastek

silikáty – fylosilikáty – skupina pyrofylitu

<
>

foto minerálu

Foto 104: Tabulkovitý, mastně lesklý, světle zelený agregát mastku. Lokalita Zermatt, Švýcarsko, sbírky ÚGV č. 8748.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz