Palygorskit

silikáty – fylosilikáty – skupina palygorskitu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení (Mg,Al)5 (Si,Al)8O20 (OH)6 . 4H2O
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Většinou vytváří jemně vláknité silně propletené agregáty mající charakter „skalní“ kůže nebo připomínající lepenku.
Barva bílá, šedá, žlutošedá
Lesk matný, zemitý
Štěpnost dobrá podle {110}
Tvrdost 2–2,5
Hustota 2,1–2,2
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti průsvitný, bílý vryp, vyskytuje se ve více polytypech
Typy výskytu Je produktem alterace hornin v okolí hydrotermálních žil, objevuje se na puklinách vyvřelých nebo metamorfovaných hornin, bývá přítomen i na žilách alpské parageneze.
Výskyty ve světě Alpy (alpská parageneze), Attapulgus – Georgie (sedimenty), Senton – Anglie
Výskyty v ČR Hejná u Horažďovic (mramory), Dolní Kounice (magmatity), Skuteč, Peklo u Haber (alpská parageneze), Stříbro, Příbram (hydrotermální žíly).
Další informace http://www.webmineral.com/data/Palygorskite.shtml#.UIeYtWLE6Ck

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz