Illit

silikáty – fylosilikáty – skupina hydroslíd

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení (K, H3O)Al2 (AlSi3O10) (OH)2
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Tvoří celistvé nebo velmi jemnozrnné agregáty, často ve směsi s dalšími fylosilikáty.
Barva bílý, slabě zbarvený v různých odstínech
Lesk matný, zemitý
Štěpnost dokonalá podle {001}
Tvrdost 1–2
Hustota 2,6–2,9
Indexy lomu N(alfa) = 1,535–1,570; N(beta) = 1,555–1,600; N(gama) = 1,565–1,605
Jiné vlastnosti zjednodušeně se jedná o draslíkem deficitní muskovit
Typy výskytu Je běžnou součástí mnoha sedimentárních hornin, zejména mořských jílů. Běžně se vyskytuje s kaolinitem při zvětrávání primárních hornin, může vznikat v hydrotermálních procesech. Již při velmi slabé metamorfóze přechází na sericit.
Výskyty ve světě Illinois – USA, Sárospatak – Maďarsko
Výskyty v ČR sedimenty Barrandienu, karpatského flyše, chebské pánve a mnoho dalších
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Illite.shtml#.UIZGCmLE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_13_fylosil/kap_7_13_fylosil.htm#7.13.4.7.

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz