Chlorit

silikáty – fylosilikáty – skupina chloritu

Seznam fotografií:

Foto 1: chlorit - Kozákov

Foto 2: chlorit - Krásné u Šumperka

Foto 3: chlorit - Zámčisko, Kouty nad Desnou

Foto 101: chlorit - Mussa Alpe, Piemont, Itálie

 

Do skupiny chloritu jsou řazeny fylosilikáty s vrstevním komplexem 2:1, které namísto mezivrstevního kationtu obsahují další oktaedrickou vrstvu. Klasifikace chloritů se provádí na základě RTG analýzy a chemického složení (Wiewióra a Weiss,1990).
Zjednodušený chemický vzorec minerálů skupiny chloritu se uvádí jako:


(Mg,Fe)3 (Si,Al)4O10 (OH)2 . (Mg,Fe)3 (OH)6 nebo souhrnně (Mg,Fe)6 (Si,Al)4O10 (OH)8.


Složení jednotlivých krajních členů je velmi rozmanité, obecně převažují chlority s Mg, Fe a Al, vzácnější jsou chlority s prvky jako Mn, Cr, Ni.
Minerály ze skupiny chloritu mají triklinickou nebo monoklinickou symetrii a vykazují velmi bohatou polytypii. S ohledem na svoji strukturu vytváří nejčastěji tabulkovité, lupenité, masivní nebo zemité agregáty. Jejich barva bývá zpravidla v odstínech zelené, hnědé až černé, lesk matný, štěpnost podle báze {001} je dokonalá.

Rozlišení chloritů je běžnými metodami obtížné, pro přesné pojmenování musíme využít znalost chemického složení a strukturní analýzu.

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz