Halloysit

silikáty – fylosilikáty – skupina halloysitu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení Al2 (Si2O5) (OH)4 . 2H2O
Symetrie monoklinická (Cc)
Forma výskytu Krystaly bývají trubičkovité, většinou mikroskopických rozměrů. Tvoří celistvé nebo gelovité agregáty, které se na vzduchu postupně rozpadají na ostrohranné úlomky.
Barva bílá, nažloutlá, nahnědlá
Lesk matný, zemitý
Štěpnost chybí
Tvrdost 2
Hustota 2,55–2,65
Indexy lomu N(α) = 1,553–1,565; N(β) = 1,559–1,569; N(γ) = 1,560–1,570
Jiné vlastnosti při mírném zahřátí ztrácí vodu a mění se na metahalloysit
Typy výskytu Vzniká rozkladem živců v různých typech hornin (gabra, bazalty, pyroklastika), je druhotným produktem zvětrávání některých ložisek.
Výskyty ve světě jílové sedimenty: Lučenská kotlina, Biela Hora – Slovensko; zvětralinové kůry: Tarnowice – Polsko, Altenberg – Německo, Angleur – Belgie, Monroe County – Indiana
Výskyty v ČR Ležáky u Mostu (v bentonitovém jílu)
Další informace http://www.webmineral.com/data/Halloysite.shtml#.UIY-dGLE6Cl

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz