Montmorillonit

silikáty – fylosilkáty – skupina smektitu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení

(Ca,Na)MgAl2 (Si4O10) (OH)2 ± nH2O

Symetrie monoklinická (C2/m), turbostratická struktura
Forma výskytu Tvoří jemně zrnité, celistvé nebo zemité agregáty složené z mikroskopických destiček.
Barva šedá, bělavá, narůžovělá, nažloutlá
Lesk matný, zemitý
Štěpnost dokonalá podle {001}
Tvrdost 1,5–2
Hustota 2–2,7
Indexy lomu N(α) = 1,485–1,535; N(β) = 1,504–1,550; N(γ) = 1,505–1,550
Jiné vlastnosti průsvitný nebo opakní
Typy výskytu Je běžnou součástí jílových sedimentů a půd. Vzniká při zvětrávání tufitických hornin a vulkanických skel, objevuje se při zvětrávání serpentinitů nebo vzácně na hydrotermálních žilách.
Výskyty ve světě bentonitová ložiska a jíly: Fintice, Kuzmice – Slovensko, Montmorillon – Francie, Green River – Wyoming.
Výskyty v ČR Brňany u Mostu, Doupovské hory (tufy), jihočeské pánve – jíly v mydlovarském souvrství, Ivančice (bentonit), Krupka, Staré Ransko (hydrotermální výskyty).
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Montmorillonite.shtml#.UIZVBmLE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_13_fylosil/kap_7_13_fylosil.htm#7.13.5.1.

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz