Annit

silikáty – fylosilikáty – skupina trioktaedrických pravých slíd

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení KFe3 (AlSi3O10) (OH,F)2
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Tvoří nejčastěji lupenité nebo destičkovité agregáty.
Barva hnědá, černá
Lesk až polokovový
Štěpnost dokonalá podle {001}
Tvrdost 3
Hustota 3,17
Indexy lomu N(α) = 1,625–1,631; N(β) = 1,690; N(γ) = 1,691–1,697
Jiné vlastnosti koncový člen biotitové řady, vlastnosti se mění s narůstajícím obsahem Mg
Typy výskytu Vzácně se vyskytuje v některých skarnech nebo granitech.
Výskyty ve světě Cape Ann – Massachusetts, Thiemendorf – Německo
Výskyty v ČR  
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Annite.shtml

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_13_fylosil/kap_7_13_fylosil.htm#7.13.4.2.

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz