Cinvaldit

silikáty – fylosilikáty – skupina trioktaedrických pravých slíd

Seznam fotografií:

Foto 1: cinvaldit - Cínovec

Foto 2: cinvaldit - Cínovec

Foto 3: cinvaldit - Cínovec

Foto 4: cinvaldit - Cínovec

Foto 5: cinvaldit - Cínovec

Foto 101: cinvaldit - Kejvy, Kolský poloostrov

 

Složení K(Li,Fe,Al)3 (AlSi3O10) (OH,F)2
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Krystaly jsou krátce sloupcovité nebo destičkovité, agregáty šupinkaté nebo lupenité.
Barva stříbřitě bílá, šedohnědá, nafialovělá, narůžovělá
Lesk perleťový
Štěpnost dokonalá podle {001}
Tvrdost 3,5–4
Hustota 2,9–3,1
Indexy lomu N(alfa) = 1,565–1,625; N(beta) = 1,605–1,675; N(gama) = 1,605–1,675
Jiné vlastnosti lupeny jsou ohebné a elastické, vyskytuje se ve více polytypech
Typy výskytu Je častým minerálem greisenů a Sn-W rudních žil, méně běžný je na litných pegmatitech nebo v některých granitech.
Výskyty ve světě greiseny: Altenberg – Sasko, Seward – Aljaška, Cornwall; pegmatity: Amelie – Virgínie
Výskyty v ČR greiseny: Cínovec, Krupka, Horní Slavkov; pegmatity: Nová Ves u Českého Krumlova, Puklice
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Zinnwaldite.shtml#.UIY1-2LE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_13_fylosil/kap_7_13_fylosil.htm#7.13.4.5.

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz