Flogopit

silikáty – fylosilikáty – skupina trioktaedrických pravých slíd

Seznam fotografií:

Foto 101: flogopit - Sljudjanka, Bajkal

Foto 102: flogopit - Sljudjanka, Bajkal

Foto 103: flogopit - Sljudjanka, Bajkal

Foto 104: flogopit - Tažeranský masiv, Bajkal

Foto 105: flogopit - Fassa, Itálie

Foto 106: flogopit - Burgess Lanarc Co., Ontario

 

Složení KMg3 (AlSi3O10) (OH)2
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Krystaly bývají sloupcovité nebo hrubě destičkovité, agregáty lístkovité nebo šupinkaté.
Barva žlutohnědá, hnědočervená, bezbarvý
Lesk perleťový
Štěpnost dokonalá podle {001}
Tvrdost 2–2,5
Hustota 2,76–2,90
Indexy lomu N(alfa) = 1,530–1,573; N(beta) = 1,557–1,617; N(gama) = 1,558–1,618
Jiné vlastnosti lupínky jsou ohebné a elastické, vyskytuje se v monoklinickém a trigonálním polytypu
Typy výskytu Je běžným minerálem regionálně metamorfovaných mramorů, skarnů a erlanů, vzniká v podmínkách kontaktní metamorfózy. Je běžným reakčním produktem mezi pegmatity a ultrabaziky, bývá běžným produktem při alteraci kimberlitů a dunitů.
Výskyty ve světě kontakty pegmatitů: Lacy – Kanada, Fort Dauphin – Madagaskar; karbonatity: Minas Gerias – Brazílie; mramory a erlany: údolí Fassa – Itálie, Binnatal – Švýcarsko, Pargas – Finsko, Sar-e-Sang – Afghánistán, Sljudjanka – Bajkal
Výskyty v ČR Radkovice, Věžná, Heřmanov (reakční zóny pegmatitů), Dolní Lipová, Sušice, Český Šternberk (mramory)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Phlogopite.shtml#.UIY8kGLE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_13_fylosil/kap_7_13_fylosil.htm#7.13.4.1.

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz