Atlas minerálů - flogopit

silikáty – fylosilikáty – skupina trioktaedrických pravých slíd

<
>

foto minerálu

Foto 105: Světle hnědé, nedokonale vyvinuté tabulkovité krystaly flogopitu s pseudohexagonální symetrií, šířka záběru 3,5 cm. Lokalita Fassa, Itálie, sbírky ÚGV č.6555.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz