Atlas minerálů - flogopit

silikáty – fylosilikáty – skupina trioktaedrických pravých slíd

<
>

foto minerálu

Foto 106: Pseudohexagonální krystal flogopitu růžovohnědé barvy. Lokalita Burgess Lanarc Co., Ontario, sbírky ÚGV bez čísla.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz