Atlas minerálů - flogopit

silikáty – fylosilikáty – skupina trioktaedrických pravých slíd

<
>

foto minerálu

Foto 103: Tabulka tmavě hnědého flogopitu s perleťovým leskem, velikost 0,8 cm. Lokalita Sljudjanka, Bajkal, sbírky ÚGV bez čísla.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz