Atlas minerálů - flogopit

silikáty – fylosilikáty – skupina trioktaedrických pravých slíd

<
>

foto minerálu

Foto 102: Hnědočerný nedokonalý tabulkovitý krystal flogopitu. Lokalita Sljudjanka, Bajkal, sbírky ÚGV č. 10504.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz