Atlas minerálů - flogopit

silikáty – fylosilikáty – skupina trioktaedrických pravých slíd

<
>

foto minerálu

Foto 101: Tmavě hnědý tabulkovitý krystal flogopitu. Lokalita Sljudjanka, Bajkal, sbírky ÚGV č. 11059.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz