Saponit

silikáty – fylosilikáty – skupina smektitu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení (Ca,Na)0,6Mg3 (AlSi3O10) (OH)2 . 4H2O
Symetrie monoklinická (C2/m), turbostratická struktura
Forma výskytu Tvoří jemně zrnité až celistvé nebo zemité agregáty.
Barva bílá, žlutá, šedozelená, namodralá
Lesk mastný
Štěpnost dokonalá podle {001}
Tvrdost 1,5–2
Hustota 2,2–2,3
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti za vlhka plastický
Typy výskytu Vyskytuje se v různých asociacích jako alterační produkt živců.
Výskyty ve světě Milfort – Utah, Keweenaw – Michigan
Výskyty v ČR Hrubšice, Mohelno (desilikované pegmatity), Markovice, Staré Ransko (alpské žíly), Stříbro (rudní žíly).
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Saponite.shtml#.UIeb52LE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_13_fylosil/kap_7_13_fylosil.htm#7.13.5.2.

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz