Smektity

silikáty – fylosilkáty – skupina smektitu

Seznam fotografií:

 

 

Skupina smektitu zahrnuje fylosilikáty složené z vrstevních komplexů 2:1 (t-o-t) a s různým stupněm krystalinity. U jednotlivých minerálů skupiny kolísá zbytkový náboj vrstev a zpravidla je zde přítomen mezivrstevní kationt.
Smektity se vyskytují ve formě zemitých agregátů a velmi jemně zrnitých mas. Mají schopnost výměny mezivrstevního iontu za nejrůznější ionty, molekuly a celé sloučeniny, a proto se používají jako iontoměniče. Tyto minerály mají obrovský význam v půdách, ve kterých jsou schopny ze svých mezivrstevných prostor postupně uvolňovat prvky potřebné k výživě rostlin. Mezivrstevní vzdálenost je 14.10-10 m a více v závislosti na vlhkosti.

Mezi nejběžnější smektity patří montmorillonit, nontronit, hectorit a saponit.

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz