Nontronit

silikáty – fylosilikáty – skupina smektitu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení Na0,6Fe+32 (AlSi3O10) (OH)2  ± nH2O
Symetrie monoklinická (C2/m), turbostratická struktura
Forma výskytu Tvoří jemně zrnité, celistvé nebo zemité agregáty.
Barva zelená
Lesk voskový, zemitý
Štěpnost dokonalá podle {001}
Tvrdost 1,5–2
Hustota 2,3
Indexy lomu N(α) = 1,530–1,580; N(β) = 1,555–1,612; N(γ) = 1,560–1,615
Jiné vlastnosti ve vlhku bobtná
Typy výskytu Je běžnou součástí jílových sedimentů, vzniká rozkladem bazických skel nebo hornin v okolí rudních žil.
Výskyty ve světě jíly: Vyšné Nemecké – Slovensko, Nontron – Francie; Hagendorf – Německo (pegmatit), Andreasberg – Německo (rudní žíly).
Výskyty v ČR Mutěnice, Dolní Bory (pegmatity), Králová, Benkov (jíly), Bohušice, Kdousov (zvětrávání serpentinitů).
Další informace http://www.webmineral.com/data/Nontronite.shtml#.UIZYH2LE6Ck

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz