Pyrofylit

silikáty – fylosilikáty – skupina pyrofylitu

Seznam fotografií:

Foto 101: pyrofylit - Beresovsk, Ural

 

Složení Al2 Si4O10 (OH)2
Symetrie triklinická (P1)
Forma výskytu Tabulkovité krystaly jsou často deformované, vytváří zrnité, celistvé, lupenité nebo vláknité agregáty.
Barva bílá, šedobílá, nažloutlá, modrá, nazelenalá
Lesk perleťový
Štěpnost dokonalá podle {001}
Tvrdost 1,5–2
Hustota 2,8–2,9
Indexy lomu N(α) = 1,534–1,556; N(β) = 1,586–1,589; N(γ) = 1,596–1,601
Jiné vlastnosti lupínky ohebné, neelastické
Typy výskytu Vzniká jako produkt vysokoteplotní alterace živců, je méně běžný než kaolinit.
Výskyty ve světě Deep River, Robbins – Severní Karolína, Ottré – Belgie, Viglašská Huta – Slovensko
Výskyty v ČR Dolní Bory (pegmatit)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Pyrophyllite.shtml#.UIea5WLE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_13_fylosil/kap_7_13_fylosil.htm#7.13.3.2.

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz