Atlas minerálů - pyrofylit

silikáty – fylosilikáty – skupina pyrofylitu

<
>

foto minerálu

Foto 101: Hrubě lupenitý zelený agregát pyrofylitu. Lokalita Beresovsk, Ural, sbírky ÚGV č. 10505.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz