Nakrit

silikáty – fylosilikáty – skupina kaolinitu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení Al2 Si2O5 (OH)4
Symetrie monoklinická (Cc)
Forma výskytu Pseudohexagonální tabulkovité krystaly jsou vzácné a zpravidla mikroskopických rozměrů. Vyskytuje se v zemitých sypkých agregátech.
Barva bílá, žlutavá, hnědá
Lesk perleťový
Štěpnost dokonalá podle {001}
Tvrdost 1
Hustota 2,6
Indexy lomu N(α) = 1,557; N(β) = 1,562; N(γ) = 1,563
Jiné vlastnosti šupinky bývají ohebné, agregáty plastické
Typy výskytu Vzniká hydrotermální přeměnou hliníkem bohatých minerálů hornin v okolí rudních žil.
Výskyty ve světě Freiberg – Německo, Tracey mine – Michigan, St. Peters Dome (Colorado)
Výskyty v ČR Cínovec, Krupka, Horní Slavkov
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Nacrite.shtml#.UIZXlmLE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_13_fylosil/kap_7_13_fylosil.htm#7.13.2.5.

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz