Kaolinit

silikáty – fylosilikáty – skupina kaolinitu

Seznam fotografií:

Foto 1: kaolinit - Kaznějov

Foto 2: kaolinit - Kaznějov

Foto 3: kaolinit - Sedlec

Foto 101: kaolinit - Domen Shkoder, Albánie

 

Složení Al2 Si2O5 (OH)4
Symetrie triklinická (P1)
Forma výskytu Krystaly jsou pseudohexagonální, destičkovité nebo šupinkaté, většinou mikroskopických rozměrů. Agregáty bývají celistvé nebo zemité.
Barva bílá, žlutá, hnědá, červená
Lesk matný
Štěpnost dokonalá podle {001}
Tvrdost 1,5–2
Hustota 2,6
Indexy lomu N(alfa) = 1,553–1,563; N(beta) = 1,559–1,569; N(gama) = 1,560–1,570
Jiné vlastnosti šupinky jsou ohebné, neelastické, za vlhka je plastický
Typy výskytu Je typickým produktem alterace živců, nejčastěji v granitech nebo arkózách. Vytváří rozsáhlá zvětralinová ložiska nebo je běžnou součástí sedimentů. Objevuje se i v různých typech hydrotermálních žil.
Výskyty ve světě Meissen – Německo, Kiang-Si – Čína, Horní Prievrana – Slovensko
Výskyty v ČR kaolinová ložiska: Sedlec, Podlesí, Horní Bříza, Kaznějov, Nová Role, Kadaň, Vidnava, Únanov, Veverská Bitýška; pegmatity: Meclov, Dolní Bory, Dobrá Voda; hydrotermální ložiska: Bohutín, Krupka
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Kaolinite.shtml#.UIZGzmLE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_13_fylosil/kap_7_13_fylosil.htm#7.13.2.4.

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz