Atlas minerálů - kaolinit

silikáty – fylosilikáty – skupina kaolinitu

<
>

foto minerálu

Foto 3: Jemně zrnitý agregát světle šedého kaolinitu, šířka záběru 6 cm. Lokalita Sedlec, sbírky ÚGV č. 3846.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz