Atlas minerálů - kaolinit

silikáty – fylosilikáty – skupina kaolinitu

<
>

foto minerálu

Foto 101: Jemně zrnitý agregát světle šedého kaolinitu. Lokalita Domen Shkoder, Albánie, sbírky ÚGV č. 2909.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz