Atlas minerálů - kaolinit

silikáty – fylosilikáty – skupina kaolinitu

<
>

foto minerálu

Foto 2: Světle šedý kaolinit vzniklý zvětráváním živců v arkózách. Lokalita Kaznějov.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz