Atlas minerálů - kaolinit

silikáty – fylosilikáty – skupina kaolinitu

<
>

foto minerálu

Foto 1: Světle šedý agregát kaolinitu vzniklý přeměnou živců v arkóze, zrna křemene. Lokalita Kaznějov.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz