Lepidolit

silikáty – fylosilikáty – skupina trioktaedrických pravých slíd

Seznam fotografií:

Foto 1: lepidolit - Rožná, Hradisko

Foto 2: lepidolit - Rožná, Hradisko

Foto 3: lepidolit - Rožná, Hradisko

Foto 4: lepidolit - Jeclov u Jihlavy

Foto 5: lepidolit - Dobrá Voda

Foto 101: Jlepidolit - Bernie Lake, Manitoba, Kanada

Foto 102: lepidolit - Malkhan, Transbaikalia, Rusko

 

Složení K(Li,Al)3 (AlSi3O10) (OH, F)2
Symetrie monoklinická (C2/m nebo C2/c)
Forma výskytu Pseudohexagonální tabulkovité krystaly jsou vzácné, běžné jsou lupenité, šupinkaté nebo jemně zrnité agregáty.
Barva bílá, zelená, růžová, fialová, bezbarvý
Lesk perleťový
Štěpnost dokonalá podle {001}
Tvrdost 2,5–3
Hustota 2,8–2,9
Indexy lomu N(alfa) = 1,525–1,548; N(beta) = 1,551–1,580; N(gama) = 1,554–1,586
Jiné vlastnosti lupínky ohebné a elastické, lepidolit je nomenklaturně nesprávné označení pevného roztoku trilithionitu a polylithionitu, vyskytuje se v několika polytypech
Typy výskytu Je minerálem vázaným převážně na litné pegmatity.
Výskyty ve světě Penig – Sasko, Pala – Kalifornie, Murzinka – Ural, Elba – Itálie
Výskyty v ČR Rožná, Nová Ves, Dobrá Voda
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Lepidolite.shtml#.UIZKiWLE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_13_fylosil/kap_7_13_fylosil.htm#7.13.4.4.

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz