Ripidolit

silikáty – fylosilikáty – skupina chloritu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení (Mg,Fe,Al)6 (AlSi3O10) (OH)8
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Krystaly mají tabulkovitý habitus a pseudohexagonální symetrii, agregáty jsou šupinkaté zrnité nebo celistvé.
Barva šedozelená, zelená
Lesk perleťový, skelný
Štěpnost dokonalá podle {001}
Tvrdost 2–2,5
Hustota 2,55–2,75
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti průsvitný
Typy výskytu Je běžným minerálem chloritových břidlic, ojediněle se vyskytuje v pegmatitech.
Výskyty ve světě  
Výskyty v ČR Zlaté Hory (metamorfity), Březnice (pegmatit)
Další informace http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_13_fylosil/kap_7_13_fylosil.htm#7.13.6.3.

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz