Amezit

silikáty – fylosilikáty – skupina serpentinu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení (Mg,Fe)2Al (SiAlO5) (OH)4
Symetrie triklinická (C1)
Forma výskytu Vzácné ztrojčatělé krystaly mají hexagonální symetrii, většinou tvoří pseudohexagonální destičkovité nebo šupinaté agregáty.
Barva bílá, světle zelená
Lesk perleťový
Štěpnost dokonalá podle {001}
Tvrdost 2,5–3
Hustota 2,77
Indexy lomu N(alfa) = 1,597; N(beta) = 1,597; N(gama) = 1,612
Jiné vlastnosti vyskytuje se ve více polytypech, často bývá obohacen Cr, průhledný nebo průsvitný
Typy výskytu Vzniká při nízkém stupni metamorfózy.
Výskyty ve světě Saranovskoje – Ural, Chester – Massachusetts, Missoula – Montana
Výskyty v ČR  
Další informace http://www.webmineral.com/data/Amesite.shtml

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz