Klinochlor

silikáty – fylosilikáty – skupina chloritu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení Mg5Al (AlSi3O10) (OH)8
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Tabulkovité krystaly mívají pseudohexagonální symetrii, agregáty jsou lupenité, jemně zrnité až celistvé.
Barva různé odstíny zelené, žlutozelená
Lesk perleťový
Štěpnost dokonalá podle {001}
Tvrdost 2–2,5
Hustota 2,55–2,75
Indexy lomu N(α) = 1,571–1,588; N(β) = 1,571–1,589; N(γ) = 1,576–1,599
Jiné vlastnosti průsvitný
Typy výskytu Je běžným produktem přeměny hlavních horninotvorných minerálů (biotit, amfiboly, pyroxeny) v magmatitech, serpentinitech, zelených břidlicích nebo modrých břidlicích. Často se objevuje na alpských žilách.
Výskyty ve světě alpská parageneze: údolí Ala – Itálie, Zillertal – Tyroly, Achmatovsk – Ural; Tilly Foster – New York (Fe ložisko), Berama – Madagaskar, Jelšavská Dúbrava – Slovensko (magnezitové ložisko)
Výskyty v ČR Věžná, Skorošice (serpentinity), Sobotín (chloritové břidlice)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Clinochlore.shtml#.UIZJbGLE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_13_fylosil/kap_7_13_fylosil.htm#7.13.6.1.

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz