Chamosit

silikáty – fylosilikáty – skupina chloritu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení (Fe,Mg)6 (AlSi3O10) (O,OH)8
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Nejčastěji má formu celistvých nebo oolitických agregátů.
Barva zelená, šedozelená, černá
Lesk skelný až mdlý
Štěpnost dobrá podle {001}
Tvrdost 3
Hustota 3,0–3,4
Indexy lomu  
Jiné vlastnosti v rámci skupiny chloritů vykazuje značně proměnlivé složení, šedozelený vryp
Typy výskytu Bývá součástí sedimentárních rud železa tzv. ferolitů.
Výskyty ve světě Chamoson – Švýcarsko, Schmiedefeld – Durynsko, Jalgaon – Indie
Výskyty v ČR Police, Ejpovice, Nučice, Zdice, Chrustenice (sedimentární Fe rudy)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Chamosite.shtml#.UIZAgmLE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_13_fylosil/kap_7_13_fylosil.htm#7.13.6.2.

Zpět: klasifikace fylosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz